Implantatinfo

Tandimplantat – Steg för steg

Konsultation

För att avgöra om tandimplantat är den rätta behandlingen för just dig måste du först träffa en tandläkare (oral kirurg, protetiker och/eller paradontolog) för konsultation. Dina tänder och ditt tandkött kommer att undersökas noggrant för att se eventuella risker för dig som patient.
Du deltar aktivt i hela processen och får möjlighet att ställa dina frågor till tandspecialisten som genomför behandlingen. Undersökningen görs med hjälp av röntgen eller datortomografi som visar om det finns tillräckligt med benstruktur för placering av tandimplantatet.

Tandimpalntat-behandling – Så går det till

Att sätta in tandimplantat tar minst 1 timme och behandlingen sker under lokalbedövning.

Steg 1: Lokalbedövningen sätts in. 

Steg 2: Ett litet snitt görs i tandköttet varpå tandläkaren borrar ett hål i käkbenet. En titanskruv fästs in i hålet. Beroende på hur många tänder som ska ersättas kan det behövas upp till sex titanskruvar åt gången (vid en hel tandrad).  

Steg 3: När operationen är klar låter man titanskruven växa fast i käkbenet. Denna process är individuell men oftast brukar det ta 3–6 månader innan man går vidare till nästa steg. Under läkningstiden kan du få en tillfällig protes som ersätter riktiga tänder.

Steg 4: När alltid har läkt och titanskruven har vuxit fast i ditt käkben tas ett avtryck av din mun. Med hjälp av det bestämmer man sedan utseendet på dina framtida tänder. Du får självklart se och godkänna modellen av dina framtida tänder innan det skickas vidare till en tandtekniker för tandframställning. 

Steg 5: Tänderna sätts fast i skruven med hjälp av distans (en metallförlängning på tandkronan).  

Olika förutsättningar

Olika patienter har behov av olika tandimplantat baserat på sina personliga förutsättningar. Det kan handla om utseendet på orala vävnader eller vissa typer av hälsoproblem som försämrar läkningsprocessen. Det är därför viktigt att du går till en professionell tandläkarklinik som sätter din hälsa framför ingreppet.
Du kan få tandimplantat förutsatt att du har starka och friska käkben. Om käkbenet är skadat eller om det saknas en bit av käkbenet kan det i stället bli aktuellt med ett större kirurgiskt ingrepp där man genomför en bentransplantation, till exempel via ett så kallat sinuslyft.

Tandimplantat – biverkningar och risker

Precis som med alla andra kirurgiska ingrepp finns det en risk för komplikationer i samband med tandimplantat. Du behöver känna till följande:

Risk för infektion

Innan du genomgår operationen och sätter in tandimplantat ska din behandlade tandspecialist gå igenom din munhälsa. Eventuella infektioner och bakterieangrepp behöver åtgärdas innan man sätter i gång med behandlingen. Det är ytterst viktigt att det inte finns några risker för ex. tandinflammation, därför behöver hela munnen vara frisk och ren inför operationen.
Sedan behöver du ta hand om dina nya tänder enligt tandläkarens föreskrifter. Vid dålig munhygien finns det stor risk att drabbas av infektioner runt tandimplantat som i värsta fall kan bidra till att kroppen stöter ifrån sig titanskruvarna.

Risk för periimplantit

Periimplantit är en skada på mjukvävnader som kan uppstå i samband med tandimplantat. Problemet uppstår vid bakterieansamling runt tandfickan vilket bidrar till att tanden blir inflammerad och patienten får svårare att äta och prata. Vid allvarliga problem finns det risk för benförlust och i värsta fall kan tanden lossna helt. Man brukar säga att var femte patient drabbas av periimplantit och vanligaste orsaken till det är dålig skötsel av tandimplantat. Dessutom ökar risken för periimplantit vid rökning, därför avråder man rökare att skaffa tandimplantat.

Tandimplantat – risker under operationen

Under tandimplantatsingrepp kan det uppstå en skada på blodkärlen med risk för en större blödning. Ofta går det relativt fort att stoppa blödningen men det finns en stor risk för livshotande komplikationer om du genomgår behandlingen på en oseriös tandläkarklinik. Därför är det väldigt viktigt att välja rätt specialist med lång erfarenhet av tandimplantatsbehandling.
Här är det även viktigt att se över sin olycksfallsförsäkring och vad som ingår vid en operationsskada i samband med tandimplantat. Kliniken som utför behandlingen måste också täckas av ett professionellt försäkringsskydd. Ställ gärna alla frågor till din tandläkare under den första konsultationen inför ett eventuell implantatingrepp.

Tandimplantat – risk för ett förändrat utseende

Det finns en risk för att tandköttet dras tillbaka med tiden. Detta gäller speciellt personer som har tendens till så kallade höga tandfickor och skört tandkött. Om du då valt tandimplantat av den billigare varianten av porslin blandat med metall kan det påverka tandestetiken i framtiden. När tandköttet dras tillbaka kommer metallen att bli framhävd och synas när du ler. Därför ska du aldrig stirra dig blint på implantatpriset, välj i stället det mest hållbara alternativet som håller livet ut.

Fördelar med implantat

Det finns många fördelar med tandimplantat och de flesta som genomgår behandlingen förblir supernöjda med sitt resultat. Med tandimplantat får du ett vacker leende som håller livet ut. Du behöver inte oroa dig för karies eftersom det inte drabbar konstgjorda tänder. Dessutom har du möjlighet att själv välja utseendet på tänderna och bestämma sådant som form och färg på tandkronan. Många får ett starkare självförtroende vilket också bidrar till ett mer socialt och upplevelserikt liv. 
Läs mer och se bilder före- och efter behandlingen. 

Hur länge håller tandimplantat?

En tandimplantat håller livet ut. Dock är det viktigt att man tar hand om sin munhälsa enligt läkarens föreskrifter. Då implantatet är svårare att hålla rent än en vanlig tand ska man vara extra noggrann med tandborstning och munsköljning. Man rekommenderas även att göra besök hos en tandhygienist som gör en genomgående tandundersökning och avlägsnar eventuell tandsten.

Tandimplantat – viktigt att tänka på

Det finns ett par viktigt saker att tänka på när du har bestämt dig för tandimplantat.

  1. En välrenommerad klinik med erfarna specialister bör vara utgångspunkten för dig som behöver tandimplantat. En professionell behandlare gör en ordentlig bedömning av din situation och kan utifrån dina behov avgöra vilken metod för tandimplantat som blir bäst lämpad för dig som patient.

    Du får även en trygg och säker behandling med implantat som håller livet ut. 

  2. Varje personer har unika förutsättningar för tandimplantat. I samråd med en professionell tandspecialist får du veta vilka alternativ som finns för just din situation.

  3.  Det finns alltid en risk för komplikationer men med god munhygien och rätt skötsel kan du undvika många problem som kan uppstå efter operationen.
     
  4. Kostnad för tandimplantat påverkas av många faktorer, bland annat val av klinik, omfattning på operationen och val av implantatmaterial. Vi rekommenderar att du bokar en kostnadsfri konsultation där du kan få ett prisförslag utifrån dina önskemål. Läs mer om det i våra svar om pris på tandimplantat.
  5. Du som patient har alltid rätt att få ett kostnadsförslag med ett tydligt pris från kliniken innan en eventuell behandling. Du har även rätt till högkostnadsskydd vid Försäkringskassan som finansierar en del av dina tandvårdskostnader. Läs mer om detta i artikeln finansiera ingreppet.