Implantatinfo

Tandimplantat – Högkostnadsskydd & tandvårdsstöd

Tandimplantat är en av de bästa investeringarna du kan göra för din hälsa och ditt välmående. Ändå finns det många som tvekar inför ingreppet på grund av priset på behandlingen. Men du ska veta att det faktiskt finns hjälp att få för kostnader i samband med implantatingreppet.

Läs om vad du behöver veta om högkostnadsskydd för tandimplantat och statlig tandvårdsstöd för övriga ingrepp.

Tandvårdsstöd – tre kategorier

Tandvårdsstöd från den svenska staten delas i tre olika kategorier:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Särskilt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är till för alla som fullt 24 år och som är försäkrade i Sverige. Detta bidrag kan användas till tandundersökningar och annan tandvård som ger rätt till statlig tandvård. För att få bidraget ska du vända dig till din tandvårdsklinik för mer information om olika behandlingar.

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget är till för personer som på grund av en särskild sjukdom eller annan funktionsnedsättning löper större risk för sämre tandhälsa. Detta bidrag sökes i samråd med tandläkaren och tandvårdskliniken där man önskar få tandvård. Det finns speciella kriterier för vilka personer som får söka det särskilda tandvårdsbidraget med en lista på olika sjukdomar och funktionsnedsättning som innefattas av reglerna. Läs mer om det i Socialstyrelsens föreskrifter.

Högkostnadsskydd

Ett högkostnadsskydd är hjälpen från staten för att täcka höga tandvårdskostnader. Du som fyllt 24 år och är försäkrad i Sverige har rätt till högkostnadsskydd i samband med flera olika tandvårdsbehandlingar. Det finns dock särskilda kriterier för att få hjälp från Försäkringskassan.

Till exempel behöver din tandvårdskostnad överstiga en summa på 3000 kr. Dessutom kan du inte begära ersättning för kosmetisk behandling så som tandblekning eller tandreglage i estetiskt syfte.

Ersätter Försäkringskassan implantat?

Eftersom tandimplantat i de flesta fall är en nödvändig lösning för munhälsan täcks oftast en del av kostnaden med hjälp av högkostnadsskydd. Hur mycket du får i ersättning beror på kostnaden för hela ingreppet. Däremot har staten bestämt att patienten står för hela kostnaden som understiger 3000 kr och sedan gäller följande:

  • Staten betalar 50 % av kostnader som överstiger 3000 kr
  • Staten betalar 85 % av kostnader som överstiger 15 000 kr

Tandimplantat – högkostnadsskydd & referenspriser

Det du ska veta är att högkostnadsskyddet bestäms utifrån referenspriser som tagits fram av svenska staten. Det innebär att staten tagit fram en prislista för olika tandvårdsbehandlingar som ska ligga till grund för högkostnadsskyddet. 

Varje tandläkare och tandvårdsklinik har sedan rätt att ta egna priser för de behandlingar som täcks av högkostnadsskyddet. Dessa kan vara lägre eller högre än de föreslagna. Däremot brukar det ändå inte skilja sig åt så mycket i de fasta priserna. Det är i stället dina egna förutsättningar som påverkar implantatkostnad. Läs mer om tandimplantat-pris.

Ansöka om högkostnadsskydd för tandimplantat

För att ansöka om högkostnadsskydd för tandimplantat ska du vända dig till en tandvårdsklinik som är anknuten till det statliga tandvårdsstödet. Sedan är det kliniken eller den behandlande tandläkaren som ansöker om ersättningen för tandimplantat hos Försäkringskassan.

Som patient har du alltid rätt till att få en tydlig prislista och ett prisförslag för din behandling. Där framgår även hur mycket av kostnaden som täcks av statens högkostnadsskydd. Fråga alltid efter den totala kostnaden och begär att få det skriftligt från din tandvårdsspecialist.

Här kan du läsa mer om reglerna för statligt tandvårdsstöd.